intro banner
Základní i pokročilé IT vzdělávání pro firmy a instituce Pomáháme organizacím a institutcím rozvíjet a využívat vlastní základnu skrytých talentů a vytvářet diverzifikované a motivující prostředí uvnitř organizace. Každým dnem je jasnější, že jedním z hlavních činitelů,který ovlivňuje většinu pracovních pozic je pokračující digitalizace. Hlavními kompetencemi, které je potřeba rozvíjet jsou "kompetence pro digitální svět", které zahrnují kromě schopnosti zacházet s technologiemi i kognitivní a nekognitivní dovednosti. Vzhledem k tomu, že hledání a udržení talentů se stává čím dál těžší, a že peroduktivita, efektivita, rychlost a ekonomická stránka hrají pro organizace klíčovou roli. Přichází IDVT s inovativní strategii pro udržení a rozvoj talentů přímo ve vaší organizaci pomocí metody dynamického upskillingu a reskillingu.
second section promo
Certifikované a rekvalifikační IT programy
01 Profesionální podpora IT
02 Backend programátor web aplikací
03 Frontend programátor web aplikací
04 Vývojář her a VR/AR
05 Kybernetická bezpečnost
06 Full-Stack JavaScript vývojář
07 Back-end vývojář JavaScriptu
08 Aplikovaná umělá inteligence
09 Digitální akademie pro učitele a pedagogické pracovníky
10 Vývoj Backendu
11 Meta iOS vývojář
12 DevOps a softwarové inženýrství
Přínosy strategie dynamického reskillingu a upskillingu
Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti organizace
Připravenostna budoucnost: Upskilling a reskilling umožňují organizacím přizpůsobit se rychle měnícím se tržním podmínkám a technologickým inovacím což zvyšuje jejich konkurenceschopnost.
Menší nákladny a vetší rychlost: Oproti náboru nových talentů s potřebnými dovednostmi, upskilling a reskilling stávajících zaměstnanců je často méně nákladný a rychlejší způsob, jak vyhovět měnícím se požadavkům na dovednosti.
Posílení motivace zaměstnaneců, loajality a kreativity
Zvýšení motivace zaměstnanců: Investice do profesního rozvoje zaměstnanců demonstrují uznání a závazek společnosti vůči jejich kariérnímu růstu.
Vytváření kultury neustálého učení: Kultivace prostředí, které podporuje a oceňuje neustálé učení, přitahuje zaměstnance, kteří jsou proaktivní, inovativní a mají zájem na osobním i profesním růstu.
Využívání potenciálu vlastních talentů a větší produktivita
Efektivní využívání interních zdrojů: Rozvoj dovedností uvnitř organizace může vést k lepšímu využití existujících zdrojů. Což zvyšuje celkovou flexibilitu, celkovou produktivitu týmu a organizace i v náboru a zaškolování nových lidí, což je časově i finančně efektivnější.
Snížení chybovosti a zvýšení výkonu: S vyššími a relevantnějšími dovednostmi zaměstnanci provádějí svou práci efektivněji, což snižuje pravděpodobnost chyb a zvyšuje kvalitu výstupů. To zlepšuje reálnou výkonnost, ale také zákaznickou spokojenost a reputaci firmy.
Proč si zvolit IDVT pro Vaše vzdělávací projekty? IDVT je ideální volbou pro organizace, které hledají komplexní, dynamické, eticky orientované a efektivní vzdělávací řešení v oblasti lidské stránky digitální transformace pro současné i budoucí výzvy. Výběrem Institutu Digitálního Vzdělávání a Transformace získáte spolehlivého partnera, který vám pomůže navigovat v dynamickém prostředí digitálního světa. Naše speciálně navržené programy a přizpůsobené přístupy, spolu s expertním týmem a silnými akademickými partnery, zajišťují, že vzdělávací řešení, které poskytujeme, jsou nejen aktuální, ale i plně relevantní pro vaše specifické potřeby a výzvy.
fourth section item
Specializujeme se na kompetence pro digitální věk: IDVT se zaměřuje na rozvíjení klíčových dovedností potřebných v digitálním věku, včetně digitálních, komunikačních a sociálních dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšné fungování v moderním digitálně propojeném světě.
fourth section item
Podporujeme diverzitu a rovný přístup pro všechny: Podporujeme diverzitu a rovný přístup ke vzdělávání pro všechny, což umožňuje začlenit různorodé skupiny lidí a podporuje vytváření inkluzivnější společnosti.
fourth section item
Uplatňujeme dynamické, flexibilní a cílené vzdělávací programy: Naše kurzy a rekvalifikační programy jsou navrženy tak, aby reflektovaly specifické potřeby a nároky jednotlivců i organizací (rozpočet, návratnost investic atd..) a byly přizpůsobeny očekávaným budoucím výzvám v profesních rolích.
fourth section item
Podporujeme efektivní implementace vzdělávacích strategií: Pomáháme organizacím implementovat efektivní vzdělávací strategie s v kontextu "CSRD" (Corporate Sustainability Reporting Directive). Naše programy kombinují teoretické poznatky s praktickými dovednostmi a aplikacemi, což zaručuje, že účastníci kurzu jsou plně připraveni aplikovat získané znalosti v praxi.
fourth section item
Pravidelně aktualizujeme obsahy kurzů: Systematicky sledujeme aktuální dění a trendy na trhu práce, čímž zajišťujeme, že naše vzdělávací obsah je neustále aktualizován a relevantní.
fourth section item
Poskytujeme vzdělávání znevýhodněným Skupinám: Spoluprací s námi naplňujete kritéria "ESG" (Environmentální, Sociální a Governance) tím, že umožňujete poskytovat vzdělávání i znevýhodněným skupinám a dát jim šanci na zlepšení životní úroveně, což přináší sociální i ekonomické benefity.
fourth section item
Spoluprácujeme s akademickými institucemi: Naši lektoři jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové s bohatými zkušenostmi z praxe. Úzce také spolupracujeme se státními institucemi, univerzitami a dalšími organizacemi, což zajišťuje aktuálnost a vědeckou podloženost našich vzdělávacích materiálů.
Jak začít spolupráci?
Naše nezisková organizace se specializuje na rozvoj digitálních a profesních kompetencí a přizpůsobení vzdělávacích programů vašim specifickým potřebám. Spolupráci zahajujeme úvodním setkáním, které domluvíme telefonicky nebo e-mailem, abychom detailně probrali vaše cíle a očekávání. Na základě toho společně definujeme SMART cíle, vybereme a přizpůsobíme vhodné kurzy, workshopy a rekvalifikační programy, které nejen reflektují současné tržní trendy, ale jsou také přímo tailor-made pro vaši organizaci. Proces zahrnuje kontinuální vyhodnocení a optimalizaci vzdělávacích aktivit s cílem udržet vaši organizaci konkurenceschopnou a inovativní. fifth section item Stačí nás kontaktovat prostřednictvím našeho emailu info@idvt.cz a my se Vámi obratem spojíme.
Promo section 5