intro banner
Certifikované a rekvalifikační vzdělávání Soft Skills pro firmy a jednotlivce Pomáháme organizacím, institucím a jednotlivcům propojovat a rozvíjet technické, sociální a komunikační dovednosti k vytváření motivujícího a spolupracujícího prostředí uvnitř organizace. Každým dnem je jasnější, že jedním z hlavních činitelů,který ovlivňuje většinu pracovních pozic je pokračující digitalizace. Hlavními kompetencemi, které je potřeba rozvíjet jsou "kompetence pro digitální svět", které zahrnují kromě schopnosti zacházet s technologiemi i kognitivní a nekognitivní dovednosti. Vzhledem k tomu, že hledání a udržení talentů se stává čím dál těžší, a že peroduktivita, efektivita, rychlost a ekonomická stránka hrají pro organizace klíčovou roli. Přichází IDVT s inovativní strategii pro udržení a rozvoj talentů přímo ve vaší organizaci pomocí metody dynamického upskillingu a reskillingu.
second section promo
Certifikované a rekvalifikační profesní programy
01 Leadership v digitálním éře
02 Manažerské dovednosti
03 Prezentační dovednosti pro IT
04 Řízení stresu a well-being
05 Strategický prodej s využitím AI
06 AI pro lektory a kouče
07 Koučink akademie
08 Vyjednávání
09 Zvládání konfliktů a asertivita (jak říce "NE" )
10 Kreativita a inovace
11 Time management
12 Resilience (odolnost)