Milí uživatelé,

rádi bychom vás pozvali k pročtení několika důležitých informací spojených s vaší přihláškou/účastí na eventu IDVT.

Zaregistrováním se na kurz souhlasíte s tím, že:

 • budete používat počítačovou síť v místě kurzu jen a jen pro aktivity spojené s kurzem

 • veškeré materiály, které obdržíte, jsou předmětem autorského práva lektora a slouží pouze pro vaši vlastní potřebu. Není tedy možné je jakýmkoliv způsobem šířit dál

Práva a povinnosti IDVT

Organizace IDVT si vyhrazuje právo vás nepřijmout na další eventy, pokud

 • po přijetí na akci nedorazíte a svou neúčast předem neomluvíte;

 • po přijetí na kurz neuhradíte do stanoveného data účastnický poplatek a zároveň svou účast neodhlásíte, ani neposkytnete důvody neprovedené platby;

 • budete na kurzu stahovat nemravnosti, neslušnosti nebo jiný kontroverzní obsah, viz souhlas výše;

 • budete negativně narušovat chod a atmosféru našich akcí. Přátelská a bezpečná atmosféra je jedním z našich klíčových cílů organizace. Pokud budete kurzy opakovaně narušovat i po upozornění na vaše chování, může vás některý z pořadatelů nebo lektorů požádat, abyste kurz opustil/a a vyhrazujeme si právo vás na další akce nepřijmout;

 • na kurz dorazíte pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoliv jiných návykových látek. Tyto látky není možné užívat ani během kurzu. V případě, že budete narušovat průběh kurzu výše zmíněným způsobem, může vás navíc některý z pořadatelů nebo lektorů požádat, abyste kurz opustil/a;

 • ve formulářích uvedete nepravdivé informace. I v tomto případě si vyhrazujeme právo Vás na místě požádat, abyste kurz opustil/a.

Organizace IDVT si vyhrazuje právo na svůj vlastní systém a kritéria pro výběr účastnic, informace o tomto systému účastnicím zpřístupní na základě jejich žádosti.

V případě, že se účastnice/účastník ocitne v tíživé životní situaci, může IDVT na základě písemné odůvodněné žádosti a dle vlastního uvážení umožnit této účastnici/tomuto účastníkovi platit cenu kurzu na splátky.

Storno podmínky

 • jednodenní a víkendové eventy* – v případě stornování účasti peníze po zaplacení nevracíme

 • dlouhodobé kurzy** – bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem eventu

*jednodenní či víkendové kurzy, víkendové akce, akce pro děti a mládež a další

**dlouhodobé kurzy, Digitální akademie, Letní škola, příměstské tábory pro děti a další akce trvající více než dva dny

Ochrana osobních údajů

Při registraci vás můžeme požádat

 • o vyplnění osobních údajů typu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa. Tyto údaje slouží k tomu, abychom vám byli schopni zprostředkovat přístup na event IDVT vč. zajištění jeho hladkého průběhu. Tyto údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány partnerům, např. e-mail můžeme předat konkrétnímu partnerovi za účelem instalace programů, které budou na eventu používány, přístupu k síti, nebo vaše jméno pro vpuštění do budovy partnera). Tyto údaje budeme vyžadovat pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k uvedeným účelům.

 • Partnerem se pro účely výše uvedeného odstavce rozumí společnosti a jiné osoby, které nám poskytují prostory pro pořádání kurzů, programy nezbytné pro tyto kurzy nebo jiné služby a naši fotografové. Osobní údaje jim poskytujeme pouze v nezbytném rozsahu k uvedeným účelům a na nezbytnou dobu.

 • o informace typu: věkové rozpětí, v jakém městě se pohybuješ, jaká je tvá pozice na trhu práce apod. Tyto údaje využíváme pouze anonymizovaně a slouží nám ke statistickým účelům.

V přihlašovacím formuláři máte možnost

 • zvolit si, jestli nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletterů, kterým vás jednou měsíčně informujeme o všech novinkách a kurzech IDVT a zajímavých událostech ze světa IT.

 • udělit souhlas s tím, že budete na kurzu fotografován/a a vaše fotografie budou poté zveřejněny na našich sociálních sítích, případně na sociálních sítích našich partnerů. Také tyto fotografie jsou pečlivě zabezpečeny a dbáme na to, aby byly námi i partnery užívány pouze ke stanovenému účelu. Zpracování probíhá v souladu s § 80 a n. z. č. 89/2012, občanského zákoníku.

Správcem údajů je Institut digitálního vzdělávání a transformace, z.s. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 19933673. Zabezpečení osobních údajů splňuje požadavky dané z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

V souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (“GDPR”) vám v souvislosti se zpracování osobních údajů náleží následující práva:

 • právo na přístup ke svým údajům

 • právo na opravu a odstranění nesprávných údajů

 • právo na podání vysvětlení ohledně zpracování

 • právo odvolat souhlas se zpracováním

Více informací naleznete v Podmínkách zpracování osobních údajů.

Použité pojmy

„Eventem IDVT“ se pro účely těchto obecných podmínek rozumí jakákoli akce (workshop, kurz, Meetup, Letní škola,..) pořádaná organizací IDVT.

Kdyby vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebylo cokoli jasné, ozvěte se nám na mojeudaje@IDVT.cz.