intro banner
Jsme nezisková organizace zaměřená na identifikaci, vzdělávání a integraci neobjevených talentů do pracovního trhu.
Stát se partnerem Institutu digitálního vzdělávání a transformace (IDVT) znamená mnohem více než jen finanční dar. Toto partnerství vám umožní aktivně se podílet na vytváření rovných podmínek pro všechny bez rozdílů pro současný a budoucí změny na trhu práce. S námi přímo přispíváte ke zvyšování konkurenceschopnosti a sociální stability jednoltivců, kteří jsou bez této pomoci vyřazeni ze systému a přispívate k vytváření inkluzivnějšího pracovního prostředí.
Co Vám partnerství s IDVT přinese?
list icon Zviditelnění značky zaměstnavatele: Vaše firma získá významnou viditelnost na našem portálu a při různých akcích, což zvýší její atraktivitu jako zaměstnavatele.
list icon Rozvoj dovedností vašich zaměstnanců: Nabídneme vašim zaměstnancům možnost rozvíjet jejich vlastní dovednosti skrze mentoring a koučink účastníků našich kurzů, což přispěje k jejich profesnímu a osobnímu růstu.
list icon Setkání s lídry v oboru: Jednou ročně se potkáte s představiteli dalších firem, které řeší podobné výzvy, na Setkání partnerů IDVT. Toto je vynikající příležitost pro networking a sdílení best practices.
list icon Podpora systémových změn: Vaše podpora nám pomůže integrovat ve spolupráci s MPSV znevýhodněné osoby do trhu práce, zejména v IT a vzdělávacích sektorech, což přispěje k pozitivním systémovým změnám v České republice.
list icon Naplňování ESG závazků: Jako náš partner naplníte své závazky k environmentálním, sociálním a governance (ESG) standardům, což zvýší vaši reputaci jako sociálně odpovědného a eticky jednajícího subjektu.
list icon Motivované a nadšené talenty: Začleníte do svého týmu nově objevené, motivované a talentované jedince, kteří jsou připraveni přinést čerstvé myšlenky a inovace.
Promo section 1
Průběh pratnerství s IDVT
list icon Úvodní Setkání: Sejdeme se, ať už osobně nebo online, abychom společně prozkoumali možnosti naší spolupráce a vzájemná očekávání. Probereme, které tematické oblasti nebo cílové skupiny byste chtěli podpořit.
list icon Vymezení partnerství: Společně určíme rozsah a délku našeho partnerství, včetně konkrétních cílů a výhod, které z něj plynou pro obě strany.
list icon Formalizace spolupráce: Vyřešíme všechny formality, včetně podepsání darovací smlouvy nebo smlouvy o spolupráci, aby bylo vše zcela v souladu s právními normami.
list icon Realizace: Začneme realizací dohodnutých kroků: vyměníme si loga pro vzájemné propagace, zveřejníme nabídky pracovních pozic a domluvíme se na zapojení vašich zaměstnanců do aktivit projektu.
list icon Hodnocení spolupráce: Po dokončení inicializovaných aktivit společně vyhodnotíme úspěšnost partnerství a jeho dopady na obě strany.
list icon Diskuze o budoucnosti: Na závěr se domluvíme na možnostech a podmínkách pro další spolupráci a pokračování našeho partnerství.
Nastavení tohoto procesu zajišťuje, že obě strany mají jasné informace o očekáváních a přínosech spolupráce, což umožňuje efektivní a hladký průběh našeho partnerství.
Promo section 2
Jak nás můžete podpořit
Podpora našich projektů je skvělým způsobem, jak se propojit s našimi talenty a začlenit je do Vašeho týmu. V dnešním konkurenčním světě je takováto spolupráce klíčem k inovacím a dlouhodobému úspěchu.
list icon
Mentoring a odborné vedení Můžete se podílet na vzdělávacím procesu tím, že poskytnete své zaměstnance jako mentory či lektory pro studenty Digitální akademie. Mentoring může mít mnoho podob, od jednorázových workshopů až po pravidelná setkání během celého semestru, kde mentoři poskytují cenné rady, sdílejí praktické zkušenosti a usměrňují studenty ve svých projektech.
list icon
Projektová spolupráce Dalším efektivním způsobem, jak podpořit naše projekty, je přímá projektová spolupráce. Můžete studentům zadat reálné projekty, na kterých se mohou podílet, a tím jim poskytnout možnost aplikovat teoretické znalosti v praxi. Tato spolupráce je oboustranně výhodná - studenti získávají cenné praktické zkušenosti a firmy profitují z inovativních nápadů a řešení, které studenti během projektu vypracují.
list icon
Finanční podpora a sponzorování Sponzorování je pro nás velmi efektivní forma podpory. Můžete financovat specifické kurzy, workshopy nebo celé vzdělávací moduly. Finanční podpora může také zahrnovat stipendia pro talentované studenty, kteří si nemohou dovolit náklady na studium, nebo investice do vývoje nových kurzů a programů, které by rozšířily nabídku akademie a udržely ji na špičkové úrovni.
list icon
IDVT talent discovery IDVT talent discovery je jedinečné setkání, které můžete podpořit poskytnutím finanční podpory na pokrytí nákladů akce, nominací svých odborníků jako řečníků či panelistů, a organizací workshoppů a seminářů na aktuální témata v IT a trendech na trhu práce. Nakonec, vy i účastníci oceníte možnost networkingu, abyste podpořily kariérní rozvoj talentů v technologickém sektoru.
Promo section 3
Typy partnerství Skrze partnerství s IDVT se můžete bezprostředně zapojit do našeho poslání uplatnit skryté talenty na trhu práce a pomoci nám finančně zpřístupnit kurzy a stipendia pro znevýhodněné skupiny a jednotlivce na trhu práce. Vaše partnerství je pro nás důležitou složkou financování.
Protože nám záleží na skutečné změně. Využíváme několik typů partnerství.
list icon
Projektové partnerství Pokud zvažujete projektové partnerství, budete spolupracovat na konkrétním projektu. Vaše podpora může zahrnovat nejen finanční prostředky, ale také materiální zdroje, technologie, nebo odborné znalosti, které jsou klíčové pro úspěch projektu.
list icon
Regionální partnerství Regionální partnerství vás zapojuje do projektů, které mají širší vliv na určitou geografickou oblast. Tato forma partnerství je vhodná, pokud vaše organizace klade důraz na rozvoj místních komunit a má zájem podílet se na rozvoji infrastruktury nebo regionálního vzdělávání.
list icon
Strategické partnerství V případě trategického partnerství, vybíráte dlouhodobou spolupráci, která přesahuje jednotlivé projekty a zahrnuje komplexní programy nebo iniciativy. Toto partnerství vychází z vašich strategických cílů a představuje závazek k podpoře vzájemně výhodných cílů přes delší časový horizont.
list icon
Generální partnerství Jako generální partner se stáváte hlavním sponzorem projektu nebo série projektů, kde vaše podpora je klíčová pro jejich realizaci. Generální partnerství je vhodné pro ty, kteří chtějí maximálně ovlivnit průběh a výsledky projektů, a zároveň získat výraznou viditelnost a spojení se svým jménem.
Cíle spolupráce s našimi partnery je množství, kvalita a rychlost. Promo section 3
Dejte vědět o podpoře IDVT Vyjádřete veřejně svůji podporu společenské odpovědnosti. Dejte vědět, že Vám záleží na rovných příležitostech pro všechny v IT a na trhu práce v ČR.
list icon
Podle výzkumu Ipsos, vnímání společnosti jako společensky zodpovědné může pozitivně ovlivnit vztahy se zákazníky a také jejich nákupní rozhodování. 70 % Čechů uvádí, že jsou ochotni zaplatit více za produkty, které jsou ekologicky šetrné nebo jejichž část prodejní ceny je věnována na společensky prospěšné účely. 49 % Čechů bere v úvahu společenskou odpovědnost firem při rozhodování, které produkty koupit. Zdroj: Ipsos CSR & Reputation Research.
TIP: Přidejte do Vašich pracovních inzerátů poznámku: Vhodné i pro absolventy IDVT.
Veškeré naše činnosti a fungování je založeno na etickém kodexu IDVT. Proto také uzavíráme partnerství s organizacemi a institucemi, které uznávají a repsektují podobné hodnoty, respektují právní normy a etický kodex.
Chci popodřit Jsme opravdu vděční za to, že se najdou lidé, kterým není lhostejná budoucnost těch co to skutečně potřebují a chtějí pomáhat. Vyjadřujeme velké díky všem dárcům a dobrovolníkům za jejich příspěvky a podporu našeho nadačního fondu a jeho projektů.
 

Pokud nás chcete podpořit, můžete tak učinit buď prostřednictvím jednorázového daru, nebo nastavením trvalého příkazu. Požádat o potvrzení o daru: zde ČÍSLO ÚČTU 2802741790 / 2010