Příspěvky v blogu od uživatele Dušan Sameliak

Komukoliv v Internetu

V Institutu digitálního vzdělávání a transformace (IDVT) chápeme, že kvalitní vzdělávání v digitálních dovednostech je základem pro překonávání, společenských, sociálních a ekonomických výzev dnešní doby. Ačkoliv jsme neziskovka a  naše poslání je poskytovat zdroje a vzdělání všem, kdo má zájem, provoz našich kurzů, projektů a iniciativ vyžaduje pečlivé finanční plánování a podporu. Tento článek vám poskytne vhled do toho, jakým způsobem jsou naše kurzy financovány a proč jsou náklady na některé z nich 100% kryté z nadačního fondu nebo za dotované ceny.

Proč se za některé kurzy platí?

Financování našich aktivit a kurzů je komplexní proces, který zahrnuje různé zdroje příjmů. Naše snaha je učinit digitální vzdělávání co nejdostupnějším, avšak plné krytí nákladů spojených s provozem a rozvojem kurzů vyžaduje finanční účast účastníků. Přestože bychom preferovali nabízet všechny naše kurzy zdarma, účtujeme za ně poplatky, aby bylo možné zajistit jejich vysokou kvalitu a udržitelnost.

Náklady neziskovky IDVT:

Přestože působíme jako nezisková organizace, čelíme mnoha výdajům spojeným s organizací a provozem vzdělávacích programů, včetně platů pro naše lektory a nájemné za využívané prostory. Navíc neseme stálé náklady spojené s provozem – od mzdy našeho personálu, přes náklady na kancelářské prostory, až po licence na software a státní poplatky. V těchto aspektech se naše činnost nijak zásadně neliší od běžných podnikatelských subjektů; stejně jako ony, i my jsme povinni platit daně.

 

Struktura financování IDVT spočívá v různorodých zdrojích:

  1. Kurzovné tvoří základní část našich příjmů, avšak díky našemu modelu financování a podpoře od partnerů a dárců jsme schopni nabízet kurzy za výrazně nižší, dotované ceny. To umožňuje širšímu spektru účastníků přístup k našim vzdělávacím programům.
  2. Podpora od korporátních partnerů je dalším klíčovým pilířem našeho financování. Díky spolupráci s firmami, které sdílejí naši víru v důležitost digitálního vzdělávání, můžeme rozšiřovat naši nabídku kurzů a zároveň držet poplatky na minimu.
  3. Granty a dotace z veřejných zdrojů a nadací nám umožňují pokračovat v naší práci a zároveň inovovat a rozvíjet nové projekty. Tato podpora je nezbytná pro naši schopnost reagovat na měnící se potřeby společnosti v oblasti digitální gramotnosti.
  4. Individuální dárcovství a nadační fondy hrají rovněž důležitou roli. Tato forma podpory nám umožňuje poskytovat stipendia a finanční pomoc účastníkům (sociálně znevýhodněné skupiny), pro které by i dotovaná cena mohla být překážkou. Proto z nich hradíme 100% nákladů. Tyto příspěvky nám v Institutu digitálního vzdělávání a transformace (IDVT) umožňují pokračovat v naší práci, která zahrnuje šíření digitálních dovedností a znalostí, podporu diverzity v technologickém sektoru a rozvoj programů, které přispívají k řešení sociálních, ekonomických a společenských výzev současné digitální éry.
  5. Členství v IDVT členské příspěvky nám v Institutu digitálního vzdělávání a transformace (IDVT) umožňují pokračovat v naší práci, která zahrnuje šíření digitálních dovedností a znalostí, podporu diverzity v technologickém sektoru a rozvoj programů, které přispívají k řešení sociálních, ekonomických a společenských výzev současné digitální éry.

 

Otevřenost v našem působení:

I když jako nezisková organizace sdílíme některé rysy s komerčními společnostmi, lišíme se zásadně v přístupu k cenotvorbě, která není zaměřena na tvorbu zisku. Otevřené sdílení informací o 100% krytých nebo dotovaných cenách našich kurzů ilustruje, jak je naše činnost financována prostřednictvím různorodého modelu financování, přičemž užitek a úspěch nevyhodnocujeme podle finančního zisku, ale podle přínosu pro společnost.

Naším cílem je zajistit, aby bylo digitální vzdělávání dostupné pro co nejvíce lidí, a to i přes výzvy spojené s financováním. Díky podpoře našich partnerů, dárců a dobrovolníků můžeme pokračovat ve své misi a otevírat dveře k novým příležitostem pro jednotlivce a komunity. Je to společná práce na cestě k vytváření inkluzivnější, informovanější a digitálně gramotnější společnosti.

Jak můžete přiložit ruku k dílu?

Vaši podporu můžete projevit skrze individuální dary nebo vkladem do našeho Nadačního fondu, jenž nabízí finanční pomoc sociálně znevýhodněným skupinám (děti z dětských domovů, seniorům, samoživitelkám nebo lidem, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce), kterým finanční situace neumožňuje zapojit se do našich kurzů. Tímto způsobem se můžete bezprostředně zapojit do našeho vzdělávacího poslání a pomoci nám zpřístupnit dotované kurzy a stipendia pro zvýšení digitální gramotnosti v naší společnosti.

Změněno: pátek, 1. března 2024, 22.00