V tomto kurzu se zcela ponoříme do světa generativní umělé inteligence (AI), která představuje jednu z nejdůležitějších technologií dneška. Prozkoumáme, jak může AI pomoci optimalizovat práci, podnítit kreativitu nebo fungovat jako osobní poradce.

    První část kurzu je věnována teoretickým základům, jako jsou koncepty strojového učení (machine learning), hlubokého učení (deep learning), fundamentálních modelů (foundation models) a rozsáhlých jazykových modelů (large language model). Získáš přehled o technologiích stojících za nástroji generativní AI, které jsou s námi již desítky let v různých podobách.

    Ve druhé části se prakticky podíváme na různé aplikace generativní AI, které se stávají nepostradatelnými ve světě práce i osobního života. Naučíš se formulovat tzv. prompty a efektivně je využívat v různých situacích. Přímo na kurzu si také prakticky vyzkoušíš, jak s pomocí AI vytvořit materiály pro fiktivní společnost v rámci mini projektu.

    Kurz zakončíme tématem bezpečnosti dat při používání generativní AI. Objasníme, které typy promptů jsou bezpečné, na co si dát pozor, aby nedocházelo k porušování zákonů, a jaké výstupy z AI nástrojů jsou vhodné pro využití a které nikoli.