Osnova témat

 • Vítejte v kurzu

  • Čemu se v kurzu věnujeme

   V tomto kurzu se zcela ponoříme do světa generativní umělé inteligence (AI), která představuje jednu z nejdůležitějších technologií dneška. Prozkoumáme, jak může AI pomoci optimalizovat práci, podnítit kreativitu nebo fungovat jako osobní poradce.

   První část kurzu je věnována teoretickým základům, jako jsou koncepty strojového učení (machine learning), hlubokého učení (deep learning), fundamentálních modelů (foundation models) a rozsáhlých jazykových modelů (large language model). Získáš přehled o technologiích stojících za nástroji generativní AI, které jsou s námi již desítky let v různých podobách.

   Ve druhé části se prakticky podíváme na různé aplikace generativní AI, které se stávají nepostradatelnými ve světě práce i osobního života. Naučíš se formulovat tzv. prompty a efektivně je využívat v různých situacích. Přímo na kurzu si také prakticky vyzkoušíš, jak s pomocí AI vytvořit materiály pro fiktivní společnost v rámci mini projektu.

   Kurz zakončíme tématem bezpečnosti dat při používání generativní AI. Objasníme, které typy promptů jsou bezpečné, na co si dát pozor, aby nedocházelo k porušování zákonů, a jaké výstupy z AI nástrojů jsou vhodné pro využití a které nikoli.

  • Pro koho je kurz určen

   • Kurz je ideální pro osoby, které dosud nemají zkušenosti s praktickým využitím generativní umělé inteligence.
   • Je také vhodný pro ty, kteří chtějí získat pochopení základních teoretických konceptů generativní AI a naučit se ji aplikovat v různých praktických kontextech.
   • Kurz je určený pro všechny, kteří se začínají seznamovat s generativní umělou inteligencí a mají zájem integrovat své znalosti v kontextu profesního a osobního života.
  • Informace o kurzu

   Rozsah výuky 7 hodin
   Forma výuky online
   Úroveň pokročilosti Začátečníci
   Základní cena kurzu 3 560 Kč
   Členská cena kurzu 2 490 Kč
   Zvýhodněná cena kurzu 890 Kč
  • Po absolvování tohoto kurzu budete schopni

   1. Porozumět, co přesně umělá inteligence znamená a jak se vyvíjela po dekádách.
   2. Identifikovat vliv AI na trh práce a predikovat budoucí trendy.
   3. Vysvětlit klíčové milníky v historii umělé inteligence.
   4. Odlišit mezi pojmy jako machine learning (ML) a deep learning (DL) a pochopit, co jsou to základní modely.
   5. Popisovat, jak fungují neuronové sítě a jaké mají aplikace.
   6. Jak se trénuje umělá inteligence.
   7. Používat nástroje generativní AI, jako jsou ChatGPT, Gemini, Midjourney a DALL-E 3, pro různé účely.
   8. Aplikovat generativní AI v praxi pomocí různých aplikací, včetně Canvy a Microsoft Copilot.
   9. Orientovat se v základních právních normách souvisejících s používáním AI.
   10. Rozumět etickým dilematům spojeným s využíváním AI a formulovat etické postupy v praxi.
  • Termíny

   Neděle 26.5.2024

   od 9:00 do 16:00

   Mám zájem
  • Změřte si úroveň pokročilosti

   Zhodnocení úrovně pokročilosti Vám umožní identifikovat Vaše stávající znalosti a dovednosti v oblasti AI, což Vám pomůže lépe se rozhodnout zdali je tento kurz vhodný pro Vaši úroveň znalostí.